Institute of Mathematics CAS

PANM 19
Programy a algoritmy numerické matematiky 19

24. - 29. června 2018
Hejnice


Zaměření semináře

Problematika numerických metod, především Semináře PANM jsou vhodné také pro vystoupení mladých vědeckých pracovníků a studentů vysokých škol.

Materiály semináře

Dvoustranné verze těchto dokumentů budou účastníkům rozdávány při registraci.

Program

Příjezd účastníků v neděli 24. 6. odpoledne a zahájení semináře tentýž den večer. Odjezd účastníků v pátek 29. 6. po obědě. Do programu budou zařazeny přehledové přednášky (70 min. včetně diskuse), zvané přednášky (60 min.), krátká sdělení (30 min.) a postery. Jednacím jazykem bude čeština nebo slovenština, promítané materiály mohou být i v angličtině. Přesný formát příspěvků bude upřesněn.

Publikace

Sborník
Účastníci mohou zaslat příspěvky v anglickém jazyce do tradičního recenzovaného sborníku, který bude vydán elektronicky prostřednictvím České digitální matematické knihovny (články s otevřeným přístupem, tzv. open access) a rovněž v tištěné podobě. Termín pro podání článků je 30. 9. 2018. U sborníku opět předpokládáme zařazení do databáze Conference Proceedings Citation Index společnosti Thomson Reuters. Pro představu poslouží sborník z předchozího semináře PANM 18.

Pro přípravu příspěvku v systému LaTeX budete potřebovat následující soubory:

Uživatelé BibTeXu také soubory: Pro začátečníky jsme připravili stručný dokument o EPS a PDF obrázcích a o BibTeXu:

Zvláštní číslo časopisu Applications of Mathematics
U příležitosti PANM 19 vyjde zvláštní číslo časopisu Applications of Mathematics. Termín pro podání článků do tohoto čísla je 30. 9. 2018. Příspěvky projdou standardním recenzním řízením a je nutno je podávat prostřednictvím redakčního systému. Členové organizačního výboru rádi poskytnou další informace a technickou podporu.

Zvaní přednášející

Foto

Společná fotka účastníků PANM 19.

Místo konání a ubytování

Mezinárodní centrum duchovní obnovy v Hejnicích. Detailní informace o dopravě v PDF.

Registrace

Do 28. 2. 2018, e-mailem (panm@math.cas.cz), uveďte: V případě zájmu o registraci po uvedeném termínu kontaktujte organizační výbor.

Účastnický poplatek

7800,- Kč (studenti 6800,- Kč)

Zahrnuje účast na přednáškách, ubytování na dvou nebo třílůžkovém pokoji s plnou penzí, sborník a další materiály semináře, občerstvení během přestávek a společenský program. V případě plánovaného zkrácení pobytu je možná sleva.

Organizátoři jednají s nadací RSJ o podpoře, která umožní prominout několika studentům či mladým výzkumným pracovníkům účastnický poplatek. Žádosti o prominutí poplatku se stručným zdůvodněním uveďte v registračním emailu. Organizátoři žádosti individuálně posoudí a s ohledem na finanční možnosti rozhodnou, zda jim budou moci vyhovět.

Informace o platbě

číslo účtu: 69623011/0710 (ČNB, Praha 1)
variabilní symbol: 4310010xx, kde xx je Vaše registrační číslo uvedené v seznamu účastníků
splatnost: 30. 4. 2018
majitel účtu: Matematický ústav AV ČR, v.v.i., IČO: 67985840, DIČ: CZ67985840

Důležité termíny

28. 2. 2018 registrace účastníků, včetně krátkého abstraktu
31. 3. 2018 organizátoři potvrdí přijetí příspěvku a zašlou údaje pro platbu
30. 4. 2018 platba účastnického poplatku
24.-29. 6. 2018 PANM 19
30. 9. 2018 zaslání příspěvku k publikaci

Organizuje

Matematický ústav AV ČR, v. v. i., pod záštitou národní sítě pro aplikovanou a průmyslovou matematiku EU-MATHS-IN.cz.

Organizační výbor

J. Chleboun, P. Kůs, P. Přikryl, M. Rozložník, K. Segeth, J. Šístek, T. Vejchodský

Kontaktní adresa

e-mail: panm@math.cas.cz
tel.: 222 090 710 (Jakub Šístek)

Odkazy na minulé semináře

PANM 18, PANM 17, PANM 16, PANM 15, PANM 14, PANM 13

EU-MATHS-IN.cz RSJ Foundation